Meny

Agder lagmannsrett er den tredje største av de seks lagmannsrettene i Norge.

Agder lagdømme omfatter fylkene Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder.

Agder lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, for jordskifterettene i distriktet i enkelte avgjørelser, samt for Agder jordskifteoverrett.
I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten.

Lagmannsretten har sitt sete i Skien, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i tinghuset der. De fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i tinghusene i Skien, Tønsberg, Arendal og Kristiansand. Domstolen har to rettssaler i Skien, to i Tønsberg, en i Arendal og to i Kristiansand. I noen tilfeller settes rett også andre steder i lagdømmet.

Agder lagmannsrett har 36 ansatte.  Alle har kontorsted i tinghuset i Skien (Statens Hus) og lagmannsrettens resepsjon er i 3. etasje.

Agder lagmannsrett er ankedomstol i såvel sivile saker som straffesaker, og domstolen er førsteinstans ved overprøving av saker som er behandlet i Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn.

 

Siden ble sist oppdatert: 31.01.2014, kl. 09:29