Meny

Født 1947 i Oslo, tiltrådt 01.02.1994

Juridisk embetseksamen 1974
Forsvarets høgskoles Totalforsvarskurs 1998

Vitenskapelig assistent, Aarhus universitet, 1975
Konsulent, Samferdselsdepartementet, 1975-77
Førstekonsulent, Likestillingsrådet, 1977-79
Kontorsjef, Likestillingsombudet, 1979-86
Dommerfullmektig, Strømmen sorenskriverembete, 1984-85
Byskriver i Oslo 1986-89
Førstebyfogd i Oslo 1989-94

Direktør i Høyesterett fra 1. februar 1994

Siden ble sist oppdatert: 23.01.2013, kl. 12:46