Meny

Nord-Troms tingrett


Leader: Sorenskriver Unni Sandbukt

Location: Fr Nansens plass 17
9008 Tromsø

Address: Postboks 2510

Zipcode: 9270

Postal area: Tromsø

Region: Hålogaland lagdømme

Phone: 77 66 00 00

Fax: 77 66 00 01

Homepage: http://www.domstol.no/nordtroms

E-mail: nord-troms.tingrett@domstol.no

County: Troms

Thownship: 

  • Balsfjord
  • Karlsøy
  • Kvænangen
  • Gáivuona suohkan/Kåfjord
  • Lyngen
  • Nordreisa
  • Skjervøy
  • Storfjord
  • Tromsø
  • (Svalbard)