Meny

Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere saker for eiendommer som det er vanskeleg å utnytte på tjenlig måte. Jordskifteretten er uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet.


Her kan du søke i jordskifterettenes saksarkiv. Saksarkivet inneholder nesten alle ferdigbehandlede saker. Saker under behandling er ikke søkbare i arkivet, men i kartportalen.

Saksarkivet inneholder ikke saker sluttet inneværende år, saker som ligger i ankedomstol og enkelte andre saker som ikke er flyttet fra administrasjonsprogrammet til saksarkivet.