Meny
Høyesteretts Hus
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Dagens saker

Saksliste

Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i september 2014

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet søker etter to studentutredere i deltidsstillinger med ett års varighet. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være juridisk bistand til dommerne, direktøren og utrederne, både i og utenfor sakene.

Arbeidstiden er fleksibel, men som utgangspunkt seks timer to dager i uken (32 % stilling). Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfristen er 27. mars 2015.
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Høyesteretts virksomhet i 2014

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.