Meny
Høyesteretts Hus
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Dagens saker

Ingen saker i avdelingene 27. november 2014

     

25. - 27. november 2014, Høyesteretts Første avdeling - DENNE SAKEN ER UTSATT

Sak nr. 2014/498, sivil sak, anke over dom: Total E&P Norge AS mot staten v/Oljeskattekontoret. Oljebeskatning. Skatteloven § 13-1. Dokumentinnsyn. Totalt 3 dager.

Saksliste

I forbindelse med deltakelse på dommerseminar for dommere i Sør-Afrika og på grunnlovsseminar på Universitetet i Cape Town besøkte justitiarius Tore Schei og dommerne Arnfinn Bårdsen og Arne Ringnes Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol.

Besøk ved Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol

I forbindelse med deltakelse på seminar for dommere i Sør-Afrika og på grunnlovsseminar ved Universitetet i Cape Town 8. - 11. november, besøkte justitiarius Tore Schei og dommerne Arnfinn Bårdsen og Arne Ringnes også Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol.

Personskade i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604 om kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade. Høyesterett i storkammer med elleve dommere behandlet saken 28. - 31.10. Mer om saken

Flere saker

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett i avdeling behandlet i 2013 i alt 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.