Meny
Bilde av Norges Høyesterett
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Dagens saker

Saksliste

Høyesterett i storkammer februar 2013

Åpen dag i Høyesterett

Høyesterett inviterer lørdag 25. oktober til åpen dag. Det vil bli omvisninger i Høyesteretts Hus kl.11.00 og kl.13.30, begge med innledende orientering på 30 minutter.

Velkommen til Norges Høyesterett, Høyesteretts plass 1, mellom Akersgata og Grubbegata. 

Storkammer tirsdag 28. oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604 om kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade. Høyesterett i storkammer med elleve dommere behandler saken 28.10. Mer om saken

EFTA-domstolen 20 år

Innlegg ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Flere saker

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett i avdeling behandlet i 2013 i alt 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.