Meny

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:          Fylkeshuset, 6404 Molde
                                 
Postadresse:              Fylkeshuset, 6404 Molde 
                  

Telefon:                       71 25 80 00
Faks:                           71 25 82 44

 
E-post:                      johapost@domstol.no  

 

Åpningstider:
Hverdager fra kl. 08.00 til 15.30

Hålogaland jordskifteoverrett
Jordskiftesoknet omfatter fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Frostating jordskifteoverrett har i tillegg til å behandle ankesaker i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, også ansvaret for alle saker som går for jordskifteoverretten i Hålogaland jordskiftedøme. Overretten i Molde har derfor ansvaret for ankesaker fra i alt 11 jordskifteretter i Midt- og Nord-Norge. Dette er en ordning som har fungert uendret siden 2002.

 

Hvem svarer på hva
I jordskifteretten finner du i hovedsak dommere, ingeniører og administrativt ansatte. De ulike stillingsgruppene har ulike ansvarsområder og i denne oversikten finner du hvem svarer på hva i jordskifteretten.

Siden ble sist oppdatert: 20.03.2014, kl. 14:04