Meny
Image of the Supreme court of Norway
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Today's hearings

27. - 28. januar 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/1188, sivil sak, anke over dom: Stiftelsen Oslo By Steinerskole mot staten v/Kunnskapsdepartementet. Forskjellsbehandling ved tildeling av offentlig støtte til privatskoler. Totalt 2 dager. 

27. - 28. januar 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/1825, sivil sak, anke over dom: Tine Renathe Suhr Murberg m.fl. mot Trafikkforsikringsforeningen. Krav om erstatning etter bilansvarsloven § 10 fra etterlatte etter omkommet motorsyklist som ikke hadde tegnet trafikkforsikring for sykkelen. Totalt 1 1/2 dag.

Case list

Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i september 2014

The decisions

The Supreme Court's decisions from chamber, Grand Chamber and plenary session, are found in English summaries, dating back to 2000, under the menu choice Summary of recent Supreme Court decisions at the top of this page.

The decisions in Norwegian are to be found under the menu choice Latest decisions. Here you will find decisions with grounds from the Appeals Selection Committee, as well.

From January 2008 the decisions are published in full in Norwegian. Decisions with grounds from the Appeals Selection Committee are published from December 2010


The main role of the Supreme Court
is to ensure uniformity, clarity and development of the law.

The Supreme Court has general jurisdiction and hears all types of cases, civil as well as criminal, and cases pertaining to administrative law and constitutional law.

The Norwegian Supreme Court wishes to promote openness and transparency in its activities.