Meny
Image of the Supreme court of Norway
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Today's hearings

2. - 3. september 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/576, sivil sak, anke over dom: Staten v/Samferdselsdepartementet mot Fjord1 Fylkesbaatane AS. Saken gjelder spørsmål om Fjord1 har krav på tilleggsvederlag fra staten på grunnlag av kontrakt inngått etter tilbudskonkurranse med forhandlinger om drift av fergesamband. Totalt 2 da... 2. - 3. september 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/384, sivil sak, anke over dom: Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA mot staten v/Skatt Øst. Spørsmål om fritaksmetoden i sktl. § 2-38 annet ledd kommer til anvendelse når retten til konvertering etter konvertible obligasjoner ble oppgitt mot avtale om at oblligasjonseierne kunne delta i en...

Case list

Høyesterett i storkammer februar 2013

The Supreme Court in 2013

The number of cases that are brought to the Supreme Court, has in recent years been on the increase. Overall, more cases came in last year than in 2012.

Annual report 2013 epaper

Annual report 2013 PDF


The Supreme Court's decisions
 from chamber, Grand Chamber and plenary session, are found in English summaries, dating back to 2000, under the menu choice Summary of recent Supreme Court decisions at the top of this page.

The decisions in Norwegian are to be found under the menu choice Latest decisions. Here you will find decisions with grounds from the Appeals Committee, as well.

From January 2008 the decisions are published in full in Norwegian. Decisions with grounds from the Appeals Selection Committee are published from December 2010


The main role of the Supreme Court
is to ensure uniformity, clarity and development of the law.

The Supreme Court has general jurisdiction and hears all types of cases, civil as well as criminal, and cases pertaining to administrative law and constitutional law.

The Norwegian Supreme Court wishes to promote openness and transparency in its activities.