Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Ledig stilling som IKT-rådgiver

Det er ledig fast stilling som IKT-rådgiver i Høyesterett.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende direktør Elin Holmedal på telefon 22 03 59 40. Søknadsfristen er 21. januar 2017.
Søknaden sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2016 behandlet én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 61 sivile saker og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016

Digitale utdrag

Høyesterett innførte i 2016 digitale utdrag.
Det er ønskelig at alle faktiske og juridiske utdrag oversendes både elektronisk og som papirutdrag.
Retningslinjer for digitale utdrag


Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten. Alle rettssaker er åpne for publikum.