Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Dagens saker og saksliste

Saksliste

Ledige utrederstillinger i Høyesterett

I juridisk utredningsenhet er det ledig ett til to vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på sju år. I utredningsenheten får du

  • spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
  • mulighet til faglig fordyping med fokus på kvalitet
  • arbeide for noen av landets fremste jurister
  • unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
  • jobbe i et godt og trivelig miljø

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no
Les hele annonsen 

Søknadsfristen er 2. juni 2017

Sekretær og saksbehandlere

Høyesterett søker etter to til tre dyktige medarbeidere til følgende stillinger:

Sekretær i administrativ enhet (to år) Det er ledig et to-årig vikariat som sekretær i administrativ enhet for Høyesteretts direktør og assisterende direktør. 
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Saksbehandlere i saksbehandlingsenheten (ett år) Det er ledig ett til to vikariater på ett år som saksbehandler i saksbehandlingsenheten. Saksbehandlernes arbeid består blant annet i å bistå dommerne med saksbehandling. 
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfristen er 30. mai 2017 

Første rettsmøte i EFTA-søylen

For første gang ble det, den 2. til 4. mai 2017, arrangert et felles rettsmøte i EFTA-søylen. Justitiarius Toril Øie, høyesterettsdommerne, direktør Gunnar Bergby og utredningsledelsen var i den forbindelse på besøk i EFTA-domstolen, sammen med kolleger fra høyesterett på Island og Liechtenstein.
Les mer om besøket her

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2016 behandlet én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 61 sivile saker og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.
Alle rettssaker er åpne for publikum.