Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Dagens saker og saksliste

Saksliste

Matningsdal æresalumn i Bergen

Dommer Magnus Matningsdal i Høyesterett er hedret som æresalumn ved Universitet i Bergen. Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997 og har i mange år også vært en verdsatt foreleser i strafferett og straffeprosess ved Universitetet. Han var professor ved Det juridiske fakultet fram til 1989.
Les mer

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2016 behandlet én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 61 sivile saker og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.
Alle rettssaker er åpne for publikum.