Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Dagens saker og saksliste

Saksliste

Direktør i Norges Høyesterett

Embetet som direktør i Høyesterett er ledig fra 1. september 2017.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med justitiarius Toril Marie Øie, dommer Magnus Matningsdal eller direktør Gunnar Bergby, alle på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 18. april 2017.
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no
Les annonsen her

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2016 behandlet én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 61 sivile saker og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.
Alle rettssaker er åpne for publikum.