Meny
Høyesteretts Hus

Det er dessverre flere av lenkene på vår nettside som ikke fungerer. Arbeidet med å rette disse er i gang, men det vil dessverre fortsatt ta noe tid. I mellomtiden kan du kontakte oss på e-post post@hoyesterett.no eller på telefon 22 03 59 00 for å få hjelp.


Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 1815 holdt Høyesterett sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet ble markert tirsdag 30. juni 2015 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Der var Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, til stede.

Senere samme dag holdt Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterte Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.

Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Høyesteretts jubileumsbok  

I jubileumsskriftets nærmere tretti artikler beskrives Høyesteretts rolle i rettsutviklingen på ulike rettsområder, betydningsfulle utviklingstrekk fra historien og Høyesterett ved jubileet. Artiklene er skrevet av Høyesteretts dommere og andre fremtredende fagpersoner. Boken ble presentert 22. juni.

Høyesterettsjubiléet markeres med myntutgivelse

For å markere Høyesteretts 200-årsjubileum, har Norges Bank i 2015 gitt ut en 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte torsdag 7. mai i Høyesteretts møtesal, mynten til justitiarius Tore Schei, som mottok mynten på vegne av Høyesterett.

Mynten vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronersmynten.

Les mer om mynten og motivet

Jubileumsmarkering ved universitetet i Bergen

I anledning Høyesteretts 200-årsjubileum, viser Universitetet i Bergen tre utstillinger og flere arrangementer gjennom året.

Les mer om arrangementene i Bergen

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høyesterett. Den holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningen opphøre. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.

Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014 

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.