Meny
Høyesteretts Hus

Innstilling dommerembeter

Innstillingsrådet for dommere har avgitt sin innstilling om nye dommere i Høyesterett.

Les innstillingen her

Ledig stilling som assisterande direktør

Det er ledig stilling som assisterande direktør i Høgsterett med tiltreding frå 11. august 2016.

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte direktør Gunnar Bergby på telefon 22 03 59 02.

Søknadsfristen er fredag 10. juni 2016. Søknaden må sendast elektronisk via www.jobbnorge.no

Les heile annonsen her

Ledige utrederstillinger

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt, nestleder Birthe Aspehaug Buset eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 7. juni 2016.
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Les hele annonsen her

Ledige dommerembeter

To ledige dommerembeter i Høyesterett skal besettes, og i alt ni søkere har meldt sin interesse.

Her er søkerlisten

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2015 behandlet én sak i plenum og én sak i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 56 sivile saker og 47 straffesaker.

For mer utfyllende informasjon vises til 

Årsmelding 2015 og Forretningsstatistikk

 
Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.

 

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 

Rettssaker i Høyesterett er åpne for publikum.