Meny
Høyesteretts Hus

Ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver

Høyesterett søker etter en positiv, engasjert, løsningsorientert og serviceinnstilt medarbeider. Stillingen er et vikariat i perioden august 2016 t.o.m. desember 2017.

Arbeidsoppgavene er varierte, og innebærer tett samarbeid med Høyesteretts direktør og andre ansatte i Høyesterett.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Akmal Hussain
på telefon 22 03 59 29 / 980 16 179 eller e-post: ahu@hoyesterett.no.

Søknadsfristen er fredag 15. juli 2016.

Søknad sendes elektronisk via link på jobbnorge.no

Nye dommere til Høyesterett 

Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund ble i statsråd 10. juni utnevnt som nye dommere i Høyesterett.

Espen Bergh er født i 1961 og har blant annet jobbet som dommerfullmektig, lovrådgiver i Justisdepartementet og som advokat.

Cecilie Østensen Berglund er født i 1971 og har blant annet erfaring som dommerfullmektig, juridisk utreder i Høyesteretts utredningsenhet og som assisterende direktør i Høyesterett.

Begge kommer fra stilling som dommer i Borgarting lagmannsrett.

Espen Bergh tiltrer mandag 15. august 2016, og Cecilie Østensen Berglund tiltrer 1. januar 2017.

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2015 behandlet én sak i plenum og én sak i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 56 sivile saker og 47 straffesaker.

For mer utfyllende informasjon vises til 

Årsmelding 2015 og Forretningsstatistikk

 
Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.

 

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 

Rettssaker i Høyesterett er åpne for publikum.