Meny

Her er oversikt over ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svar på det du lurer på, så ta kontakt med domstolen.

Hva gjør jeg når jeg skal sende inn salærskjema med både stykkpris og medgått tid? (30.06.17)

I tilfeller der man skal sende inn salærskjema i en sak med både medgått tid og stykkpris må det dessverre sendes inn to seprate salærskjemaer i Aktørportalen.

Les mer
Hvilke sakstyper kan jeg benytte Aktørportalen til? (29.06.17)

Enn så lenge er det mulig å benytte Aktørportalen til tviste- og skjønnssaker i tingretten, som for salær og dokumentinnsyn i straffesaker.  I lagmannsretten er det mulig å benytte Aktørportalen til sakstypene ASD, SKJ, ASK, FØR samt straffesakstypene AST og SAK.

Les mer
Hvor lenge blir en sak liggende i Aktørportalen? (08.03.17)

Aktørportalen er ikke et arkiv for advokatene. En sak blir liggende i tre måneder etter at den er avsluttet slik at det er mulig å sende inn salærkrav. 

Les mer
Straffesaker i Aktørportalen (08.03.17)

I Aktørportalen er straffesaker tilgjengelig for å kunne sende inn salærkrav. Enn så lenge er det begrensede muligheter i straffesaker. 

Les mer
Utlogget for fort (08.03.17)

Enkelte mener at de blir logget ut for raskt i Aktørportalen og ønsker å forlenge denne tiden. Innloggingen er kort pga sikkerheten i løsningen. Dette er dessverre ikke noe vi kan styre, da innloggingstiden er krav fra DIFI for ID-porten. 

Les mer
Jeg får opp saken i Aktørportalen, men mangler dokumenter og saksinfo (02.03.17)

Om du har saker i Aktørportalen der innholdet i dokumentlista er tom og feltet for klient inneholder teksten "Ukjent part" kan det være at du er ført ut av saken av domstolen. Du skal alikevel ha tilgang til saken i tre måneder for innsending av salærkrav. Om dette er feil kan du kontakt med domstolen. 

Les mer
Innsending med parter utenfor Norge (09.10.14)

For stevning og tilsvar er det obligatorisk i aktørportalen å fylle ut postnummer og poststed. Dette kan være vanskelig i saker der en eller flere av parten ikke har norsk bostedsadresse, da kun firesifret postnummer er mulig å fylle ut. Det lar seg derimot løse da det ikke trenger å være et reelt postnummer.

Les mer
Får ikke delegatinvitasjon (17.09.13)

Sjekk om du har skrevet rett etternavn i forhold til folkeregisteret.
I tilfeller der rett etternavn og epostadresse er brukt og invitasjonen ikke kommer fram. Dette kan skyldes brannmur eller spamfilter forhindrer dette på grunn av at avsender er en noreply-adresse.

Les mer
Feil ved innsending, men alle felter valideres ok (16.07.13)

Det kan være er en feil i validring feltet for personnummer på saksøkt og saksøker som er årsaken. Det menes her fødselsnummer og ikke personnummer eller fødselsdato. Altså må feltet være tomt eller ha 11 siffer.

Les mer
Kvitering av fokynnede dokumenter (27.05.13)

Hvordan skal jeg forholde meg til forkynnede dokumenter og innsending av kvittering? For å sende inn kvittering...

Les mer
Jeg får beskjed om begrenset tjenestetilbud (10.04.13)

Dette betyr at fagsystemet til domstolen er nede, men det er fortsatt mulig å jobbe i portalen..

Les mer
Jeg prøver å sende inn et dokument, men siden lastes bare på nytt? (08.03.13)

Sjekk at alle nødvendige felter er fylt ut...

Les mer
Hva trenger jeg for å logge på portalen? (06.03.13)

For å  logge inn i Aktørportalen trenger du en pc med nyere nettleser og elektronisk ID på nivå 4.

Les mer