Meny

Torsdag 2. mars vil det komme ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen vil i all hovedsak inneholde feilrettinger av feil som ble innført med nytt brukergrensesnitt.

Denne versjonen inneholder følgende feilrettinger:

 • Manglende felt for saksnummer under "Inngi tilsvar" er nå lagt til
 • Rettet feil som gjorde at prosessfullmektig ikke fikk sendt inn dokumenter som var sendt til godkjenning fra delegat
 • Ikke mulig å se "Ikke innsendte dokumenter" når man jobbet som delegat, dette er nå rettet
 • Når det brukes "Send til godkjenning" feiler innsendingen for advokat/advokatfullmektig.
 • Det er nå mulig å sortere dokumenter under "Ikke innsendte dokumenter"
 • Delegater får nå anledning til å gjøre innsendinger
 • Dokumentopplasting er mulig under "Inngi tilsvar"
 • Salær: halv sats på reisefravær på saker som er påbegynt i 2016, får nå full sats på salærkrav i saker der arbeidet er påbegynt i 2016
 • Salær: det er nå mulig å sende inn salær når dato for arbeid påbegynt og arbeid avsluttet er samme dato (f.eks i fengslinssaker)
 • Rettet feil for brukere som blir stående å hente saker uten at de kommer videre, disse får nå en feilmelding
 • Aktørportalbrukere skal ikke lenger få opp dokumenter fra domstoler som ennå ikke tilbyr Aktørportalen

Følgende mangler er rettet:

 • Fanen for "Frister" manglet informasjon om klient og motpart, slik at det var vanskelig å se hvilken sak fristen gjaldt, dette er nå rettet
 • Felt for "Sist endret av" under "Ikke innsendte dokumenter". I tillegg er det laget en indikator på at dokumentet er sendt til prosessfullmektig for godkjenning for delegaten, og prosessfullmektig vil se at det er et dokument som er sendt til godkjenning
 • Forbedret håndtering av sesjoner i nettleseren.
 • Forbedret søk etter registrert brukere.

Det er også fjernet kravet om at delegatinvitasjonene må inneholde stor forbokstav og resten av bokstavene i smått. Minner på at navnet fortsatt må være korrekt i forhold til skrivemåte i folkeregisteret. 

Les mer om tidligere versjoner

 

Siden ble sist oppdatert: 08.03.2017, kl. 13:58