Meny

Fra oktober 2016 vil Aktørportalen tilbys ved flere domstoler. Innen mai 2017 vil 15 domstoler i første instans samt seks lagmannsretter tilby løsningen.

Domstolene er inndelt i utrullingspuljer, nedenfor følger en oversikt over hvilke domstoler som vil tilby Aktørportalen til hvilket tidspunkt.

 

Domstol

Aktørportalen åpner 

Kick-off arrangement

2017

   

Fjordane tingrett

27. februar

27. februar

Sogn tingrett

27. februar

1. mars

     

Kristiansand tingrett

19. april

19. april

Nedre Telemark tingrett

26. april

26. april

Agder lagmannsrett

26. april

26. april

 

Domstoler som allerede tilbyr Aktørportalen

 • Borgarting lagmannsrett

 • Eidsivating lagmannsrett

 • Gulating lagmannsrett

 • Hålogaland lagmannsrett

 • Frostating lagmannsrett

 • Asker og Bærum tingrett

 • Bergen tingrett

 • Drammen tingrett

 • Fredrikstad tingrett

 • Jæren tingrett

 • Nedre Romerike tingrett

 • Oslo byfogdembete

 • Oslo tingrett

 • Stavanger tingrett

 • Sunnmøre tingrett

 • Sør-Trøndelag tingrett

Siden ble sist oppdatert: 13.02.2017, kl. 11:43