Meny
Om manglende kontradiksjon ved ankenektelse i lagmannsretten (22.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2017, HR-2017-605-U, (sak nr. 2017/370), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om straffutmåling etter domfellelse for grovt uaktsom medvirkning til oppbevaring av narkotika i kvanta som innebærer grov narkotikaforbrytelse (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-535-U, (sak nr. 2017/267), straffesak, anke over dom

A (advokat Kaja de Vibe Malling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om forholdet mellom inndragning og skatt (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom

A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Trusler mot statsorganene mv. - begrunnet ankenektelse (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-543-U, (sak nr. 2017/196), straffesak, anke over dom

A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om det anses som diskriminering på grunn av religion å nekte en person frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-534-U, (sak nr. 2017/360), straffesak, anke over dom

Merete Hodne (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om heving av ankesak på grunn av frafalt anke (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse

Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Identitetskrenkelse og bruk av en annens bilde (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-472-U, (sak nr. 2017/233), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om ankerett etter frifinnelse for ett av to straffbare forhold når disse uriktig er bedømt som ett sammenhengende forhold (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-473-U, (sak nr. 2017/220), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (02.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Besøksforbud (22.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Drapstrusler (20.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106 (08.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tiltale for voldtekt av åtte kvinner (03.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmålingsanke i sak om blant annet menneskehandel og hallikvirksomhet (31.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. januar 2017, HR-2017-228-U, (sak nr. 2017/104), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Riple) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fengsling etter utleveringsloven (30.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi original ankeerklæring ikke ble inngitt (24.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2017, HR-2017-169-U, (sak nr. 2016/2355), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mona Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Delvis ankenektelse (17.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Legemsbeskadigelse - årsakskravet i strafferetten (16.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 16. januar 2017, HR-2017-114-U, (sak nr. 2016/2382), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om utlevering (13.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse (11.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 (09.01.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. januar 2017, HR-2017-47-U, (sak nr. 2017/36), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thor Backe-Wiig)

Les mer