Meny
Besøksforbud (22.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse
A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Drapstrusler (20.02.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning
A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), silvil sak, anke over dom
Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber)

Les mer
Skatterett - fradrag for renteutgifter (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom
Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Leilighet solgt "som den er" fikk nye skader i perioden mellom besiktigelse og overtakelse (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen)

Les mer
Omstøtelse i konkurs (14.02.17)

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom
Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Les mer
Om Utøyaofre som befant seg på landsiden, har krav på voldsoffererstatning (13.02.17)

Høyesteretts dom 13. februar 2017, HR-2016-352-A, (sak nr. 2016/1454), sivil sak, anke over dom
A,B,C (advokat Tore Helseth Høyer) mot Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre (Regjeringsavdokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer
Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007 (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom

I.
Staten v/Samferdselsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli)

mot

Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

II.
Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

mot

Staten v/Samferdselsdepartementet 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper:  advokat Arne-Martin Sørli)

Les mer
Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom
Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Les mer
Forvaring for ung gjerningsperson (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven (06.02.17)

Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst (01.02.17)

Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom
A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad)
Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden)

Les mer
Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning (30.01.17)

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom

CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner)

Norsk Flygerforbund (partshjelper)
Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen)
(partshjelper)

Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder)

mot

Bjørn Nybø
Paul Ringheim
Arne Bråten
Øyvind Friis-Ottesen
Anders Auen
Olav Vik
Colin Roy ter Braak
Anders Nonstad
Oddbjørn Hagen
Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld)
Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen)

Les mer
Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet (16.01.17)

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer
Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige (13.01.17)

Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom

A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland)

Les mer
Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer (05.01.17)

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom

Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Les mer
Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring (20.12.16)

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom

International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Les mer
Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold (20.12.16)

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes)

Les mer
Erstatning for skade etter bilansvarsloven (16.12.16)

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom

If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum)

Les mer
Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen (16.12.16)

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Møter etter tvl. § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer
Skattlegging av rederier ved uttreden fra den særskilte rederiskatteordningen (15.12.16)

Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772), sivil sak, anke over dom

KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer
Fradisponering av skipssjef i Kystvakten (13.12.16)

Høyesteretts dom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Les mer
Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus (09.12.16)

Høyesteretts dom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon (08.12.16)

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom,

sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom:

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten)

II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg)

sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom:

F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag)

Les mer
Straff for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold (08.12.16)

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2492-A, (sak nr. 2016/1707), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Gjenåpning etter frifinnende dom i lagmannsretten - Spørsmålet er om lovens ordning med at saken på nytt skal behandles i lagmannsretten, strider mot domfeltes rett til toinstansbehandling etter SP art. 14 nr. 5 mv. (01.12.16)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. desember 2016, HR-2016-2438-U, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer