Meny
Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn (29.06.17)

Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen)

Les mer
Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer
Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse

ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg og advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) (Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Les mer
Straff for nettovergrep mot mindreårige (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom

A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Les mer
Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer
Straff for barnebortføring til utlandet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer
Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar (26.06.17)

Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom

A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer
Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom

Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund)
Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b. (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straff for brudd på dyrevelferdsloven (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Les mer
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10 (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Skattemessig eier av kraftverk (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)
Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme)
Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness)
(Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller)

Les mer
Grunneiers adgang til hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom

Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Uaksomt drap ved bilpåkjørsel (12.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom

Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Refusjon etter opparbeiding av veg (07.06.17)

HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom

Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer
Borettslags legalpanterett for felleskostnader (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer
Søksmålskompetanse i utvisningssaker (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier (07.06.17)

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer