Meny

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen)

Dommere: Webster, Falch, Noer, Kallerud, Øie

Kjøperne var berettiget til prisavslag.

Etter kjøpernes besiktigelse av eiendommen, men før overtakelsen, oppsto det lekkasjer i leilighetens to bad. Årsaken til lekkasjene var blant annet skjulte svakheter ved tettingen ved slukene. Selgerne anførte at ettersom denne svakheten var til stede ved salget, måtte de nye skadene være kjøpernes risiko. Høyesterett kom til at nye skader er selgers risiko også der de nye skadene skyldes svakheter som var til stede ved besiktigelsen, og som var kjøperens risiko.

Dommen avklarer rekkevidden av "som den er"-forbehold.

Les avgjørelsen i sin helhet