Meny

Som landets øverste domstol har Høyesterett et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

Høyesterett skal også bidra til avklaring der rettstilstanden kan være uklar.

Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og finner i de aller fleste tilfelle sted for åpne dører, med fri tilgang for publikum.

Virksomheten i Høyesterett i 2016

Virksomheten i Høyesterett i 2015

Virksomheten i Høyesterett i 2014

Virksomheten i Høyesterett 2013 (e-papir) / PDF-versjon

Virksomheten i Høyesterett 2012

Virksomheten i Høyesterett 2011

Virksomheten i Høyesterett 2010

Virksomheten i Høyesterett 2009

Virksomheten i Høyesterett 2008

Virksomheten i Høyesterett 2007

Virksomheten i Høyesterett 2006

Virksomheten i Høyesterett 2005

Virksomheten i Høyesterett 2004

Virksomheten i Høyesterett 2003