Meny

Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter, foruten et embete som direktør, en assisterende direktør, to protokollsekretærer, en informasjonsrådgiver, 23 øvrige juriststillinger og 20 saksbehandlerstillinger. Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo.