Meny

Oversikt over utlyste dommerstillinger.

Follo tingrett. Embete som nestleder/tingrettsdommer. Søkn.frist 06.03.2017

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Embete som jordskiftedommer. Søkn.frist 06.03.2017

Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett. Embete som sorenskriver. Søkn.frist 09.03.2017

Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett. Embete som sorenskriver. Søkn.frist 15.03.2017

Sogn og Fjordane tingrett. Embete som sorenskrivar. Søkn.frist 15.03.2017

Siden ble sist oppdatert: 23.02.2017, kl. 10:16