Meny

19 661 innmålte grensepunkt, 427 km vei og over 10 000 parter har vært involvert i 1 114 saker som ble avslutta for jordskifterettene i 2011. Antallet innkommende saker vokser stadig. For første gangen på nesten 30 år øker nå antallet saker som ikke er ferdigbehandlede for jordskiftedomstolene.

Sakstilgangen økte betydelig også i 2011. Det kom inn 1179 nye saker mot 1096 i 2010. Dette er det desidert høyeste tallet nye saker jordskifterettene har registrert de siste 10 åra. Det er en liten økning i tilgangen på både bruksordninger og omarronderingssaker, men den store økningen er på rettsfastsettingssaker.

Jordskifterettene avslutta 1114 saker i 2011 (1183 i 2010). Dette er 69 saker mindre enn i 2010, men omtrent på gjennomsnittet av hva som har vært avslutta de siste 5 år. Ut fra den vanskelige rekrutteringssituasjonen en er oppe i, er resultatet godt. Resultatene de siste årene viser at det er høy aktivitet ved jordskifterettene over tid, og at de ansatte gjør en imponerende jobb.

Resultatindikatorene viser at det ble avgjort 959 (1239) tvister, mens antallet rettsfastsettende vedtak var 3697 (3628). Areal i skiftefelt var 587978 daa (174 660).

Det er registrert bruksordning for 809 km² (785). Antall parter i slutta saker var 10373 (10713).

Det er fastlagt, avmerket og innmålt 2092 km grenser (1982) mens antallet innmålte grensepunkter var 19661 (19428).

Jordskifterettene har behandlet 427 km veg (299), mens gebyrinntektene var 16 mill. kr. mot 16,3 mill. kr. i 2010.

Jordskifterettenes restanser har gjennomgående blitt redusert år for år siden 1983. I 2011 ble denne utviklingen brutt. Endringen er relativt dramatisk, men ikke uventet.

Restansene økte med 102 saker, eller knapt 7%, noe som har ført til at restansene er tilbake på samme nivå som i 2008. Det er to grunner til dette: Tilgangen på nye saker fortsetter å øke, og antallet slutta saker har gått ned. Reduksjon i antallet slutta saker er ikke uventet; jordskiftedomstolene er inne i ei rekrutteringskrise hvor mange domstolleder- og jordskiftedommerstillinger står vakante. Det har også vært vanskelig å rekruttere ingeniører. De negative konsekvensene av dette slår nå også ut på statistikken.

Gjennomsnittsalderen på slutta saker ligger fortsatt på 1,7 år. Saksbehandlingstiden synes å ha stabilisert seg på 0,9 år.

Gå til landstall med analyse her.

Gå til oversikt per jordskiftedomstol her.

Siden ble sist oppdatert: 14.02.2012, kl. 14:09