Meny

Nedenfor er pdf-versjoner av publikasjoner. Trykksakene fås i din lokale jordskifterett, eller via postmottak@domstol.no 

Jordskifte i byer, tettsteder og hytteområder (pdf)
Fra 2007. Bokmål. Utskrift (1344 kB) Skjermvisning (366 kB)

Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge (pdf)
Fra 2001. Den finnes på bokmål, nynorsk og engelsk. 6 sider, A4-format.

Arealbytte ved utbygging og vern
Fra 1999. 4 sider, A4-format.

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte
Rapport 1999, 50 sider, A4-format. Offentlige institusjoner kan bestille trykt utgave fra www.publikasjoner.dep.no Oppgi publikasjonskode: M-0728 B  

Jobb i jordskiftedomstolene
Fra 2009 (pdf)

Meddommer i jordskifteretten (pdf)
Fra 2008. For utskrift (5 mb), for skjermvisning (1 mb)

Rettsmekling - hva er det?
Fra 2010.

Bokmål (14 mb)    Nynorsk (14 mb)


Rettsmekling i jordskiftedomstolene (pdf)
- Evaluering av forsøksordningen.
Bacheloroppgave av Borgny Vabø Salvesen og Magnus Ilstad Svandal.
Høgskolen i Bergen, 2012.

 

 

 

 

 

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10:15