Meny

Berammingsliste, tiltaler og avgjørelser fra Oslo tingrett og flere andre domstoler er tilgjengelige på: https://presse.domstol.no Pålogging skjer med bruk av elektronisk identifikasjon. Siden kan også brukes for å søke om adgang.

Pressefotograf. Rettssal 828.Oversikt over rettssaler i Oslo tinghus.  

Trådløst nettverk i Oslo tinghus. 

Åpenhet og innsyn
Oslo tingrett praktiserer meroffentlighet så langt det er forsvarlig. Les mer om offentlighet i rettspleien på Domstol.no.

Den norske dommerforening ga i 2006 ut heftet "Dommerne og mediene - en håndbok om regelverk og god praksis". En ny utgave er utgitt på Fagbokforlaget i 2012.

Kontaktpersoner Oslo tingrett:
Kommunikasjonssjef Irene Ramm (Telefon: 22 03 52 39, 950 05 987)
kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra (Telefon: 22 03 52 32, 456 00 479).
(presse@domstol.no)