Meny

Berammingsliste, tiltaler og avgjørelser fra Oslo tingrett og flere andre domstoler er tilgjengelige på pressetjenesten. Søknad om tilgang og pålogging skjer gjennom ID-porten.

 

Pressekontakt:

E-post: presse@domstol.no

Kommunikasjonssjef Irene Ramm Tlf: 22 03 52 39 / 950 05 987 Kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra Tlf: 22 03 52 32 / 456 00 479

Åpenhet og innsyn

Oslo tingrett praktiserer meroffentlighet så langt det er forsvarlig.
Se vår "Vær åpen-plakat" og les mer om offentlighet i rettspleien på Domstol.no.

"Dommerne og mediene - en håndbok om regelverk og god praksis (2006)" er utgitt av Den norske dommerforening. Ny utgave er utgitt på Fagbokforlaget i 2012.

Oversikt over rettssaler

Trådløst nettverk