Meny

Oversikt over berammede og pågående rettssaker

I menyen til venstre finnes en oversikt over rettssakene i tingrettene og lagmannsrettene. En for pressen og en for publikum. Oversikten viser både både pågående og planlagte (berammede) rettssaker.

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

Vær oppmerksom på at det i langvarige saker av og til legges inn dager uten rettsmøte. Det er imidlertid ikke sikkert dette framgår av berammingslisten.

Siden ble sist oppdatert: 26.01.2013, kl. 19:56