Meny

Oversikt over berammede (innkommet sak som har fått satt dato for oppstart) og pågående rettssaker

I menyen til venstre finnes to oversikter over rettssakene i tingrettene og lagmannsrettene. En for pressen og én for publikum. Oversikten viser både pågående og planlagte (berammede) rettssaker.

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

Vær oppmerksom på at det i langvarige saker av og til legges inn dager uten rettsmøte. Det er imidlertid ikke sikkert dette framgår av berammingslisten.

Siden ble sist oppdatert: 26.01.2013, kl. 19:56