Meny

Skjema som du skal bruke i møte med domstolen, eies av flere forskjellige offentlige etater. På denne siden finner du lenker til skjemaene. Disse må du enten levere i domstolen eller sende med original underskrift.

Ved spørsmål rundt eventuelle feil i skjemaet du skal bruke, så vær obs på at du må kontakte den etaten som har ansvar for skjemaet.

Skjema eller mal?

Noen av dokumentene nedenfor er merket "maler". Disse kan brukes som utgangspunkt for å gi de opplysningene domstolen trenger, men er ikke offisielle skjema.

Vitner, jurymedlemmer og meddommere

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word-format)

Dødsfall og arv

 Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Samtykke til fengsling

Skjema for samtykke til fengsling (flere språk)

Tvangsfullbyrdelse

Se skjema for blant annet varsler om tvangsfullbyrdelse hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker


Konkurs og oppbud

Skjema for konkurs og oppbud (fra Oslo byfogdembete).

For selskaper:

For ansatte:


Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning behandles først av namsfogden.  Se namsfogdens nettsider.   

Jordskifte

Andre skjema

Se nettstedet til Statlig blankettarkiv for andre skjema.