Meny

Eksempler på sakstyper innen annen tvangsfullbyrdelse er begjæring om utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag, stenging av strøm, tvangsmulkt og tilbakelevering av barn.

Kontakt tingretten i ditt distrikt om du har spørsmål rundt dette.

Siden ble sist oppdatert: 15.05.2015, kl. 09:35