Meny

Her er en oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.


Dalane tingrett - Saksbehandler (vikar) - Søknadsfrist 11.06.2017

Aust-Agder tingrett - Dommerfullmektig - 06.06.2017

Sør-Østerdal tingrett - Saksbehandler - Søknadsfrist 15.08.2017

Romsdal tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 09.06.2017

Haugaland tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 02.06.2017

Tønsberg tingrett - Dommerfullmektig (inntil 3 stillinger) - Søknadsfrist 09.06.2017

Øst-Finnmark tingrett - Rådgiver (midlertidig stilling) - Søknadsfrist 01.06.2017

Indre Sogn jordskifterett - Overingeniør (midlertidig stilling) - Søknadsfrist 28.05.2017

Norges Høyesterett - Utredere - Søknadfrist 02.06.2017

Heggen og Frøland tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 27.05.2017

Oslo tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 28.05.2017

Nordfjord jordskifterett - Overingeniør (fast og vikariat) - Søknadsfrist 26.05.2017

Salten jordskifterett - Saksbehandler (60% stilling) - Søknadsfrist 25.05.2017

Høyesterett - Saksbehandler (vikariat) - Søknadsfrist 30.05.2017

Høyesterett - Sekretær (vikariat) - Søknadsfrist 30.05.2017