Meny

Her er en oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.


Trondenes tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 25.04.2017

Oslo tingrett - Saksbehandler - Søknadsfrist 18.04.2017

Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 18.04.2017

Norges Høyesterett - Direktør - Søknadsfrist 18.04.2017

Sunnmøre tingrett - Lærling i kontor- og administrasjonsfaget - Søknadsfrist 03.04.2017

Akershus og Oslo jordskifterett - Jordskiftedommerfullmektig - Søknadsfrist 03.04.2017

Borgarting lagmannsrett - IKT-ansvarlig - Søknadsfrist 17.04.2017

Halden tingrett - Saksbehandler - Søknadsfrist 07.04.2017

Søre Sunnmøre tingrett - Sakshandsamar - Søknadsfrist 31.03.2017

Indre Finnmark tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 07.04.2017

Indre Finnmark tingrett - Saksbehandler (50% stilling) - Søknadsfrist 07.04.2017