Meny

Her er en oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.

Søre Sunnmøre tingrett - Sakshandsamar - Søknadsfrist 31.03.2017

Indre Finnmark tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 07.04.2017

Indre Finnmark tingrett - Saksbehandler (50% stilling) - Søknadsfrist 07.04.2017

Lofoten tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 15.03.2017

Norges Høyesterett - Juridisk oversetter - Søknadsfrist 15.03.2017

Sør-Gudbrandsdal tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 05.03.2017

Larvik tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 03.03.2017

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett - Lærling, Kontor og administrasjonsfag - Søknadsfrist 06.03.2017

Gulating lagmannsrett - Juridisk utreder (vikariat) - Søkndsfrist 22.03.2017

Inntrøndelag tingrett - Rådgiver (2. gangs kunngjøring) - Søknadsfrist 26.02.2017

Øvre Romerike tingrett - Dommerfullmektig (vikar) - Søknadsfrist 28.02.2017

Oslo tingrett - Sikkerhetsbetjent i Oslo tinghus - Søknadsfrist 22.02.2017

Asker og Bærum tingrett - Dommerfullmektig (engasjement) - Søknadsfrist 22.02.2017

Nedre Telemark jordskifterett - Jordskiftedommerfullmektig - Søknadsfrist 28.02.2017

Nord-Troms jordskifterett - Jordskiftedommerfullmektig - Søknadsfrist 28.02.2017

Larvik tingrett - Saksbehandler (50% stilling) - Søknadsfrist 23.02.2017