Meny

JordskJordskiftedomstolene er særdomstoler som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Oppgavene har gradvis endret seg fra å bare omfatte oppløsing av realsameier og landbrukseiendommer, til å kunne løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge. Jordskifteloven er blitt endret slik at alle virkemidlene nå også kan brukes i byer og tettsteder.

Jordskifteretten er førsteinstans og lagmannsretten er fra 2016 ankeinstans. Dette gjelder både dommer, rettsfastsettende vedtak og jordskiftefaglige spørsmål.

Jordskifterettene omfatter 34 jordskifteretter med ca. 260 ansatte.

 

Siidu lea maŋimus dáhkiduvvon: 18.02.2016, kl. 14:14