Digitalt rettsliv

Til startsiden

2.1 Stabile, sikre og fleksible IKT-løsninger
2.2 Digital rettsprosess og brukerkommunikasjon
2.3 Økt fokus på bruk av ny teknologi
2.4 Målrettede kompetansetiltak og støtte til interne brukere i domstolene

Det må være stabil drift av domstolenes IKT-løsninger med fokus på sikkerhet og fleksibilitet. Informasjon og kommunikasjon i og utenfor rettsprosessen skal være digital. Den teknologiske utviklingen i samfunnet skal gjenspeiles i domstolene og bidra til innovasjon, for eksempel innenfor nettbasert konfliktløsning, automatisering og kunstig intelligens.

Til toppen