En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser

Til startsiden

1.1 Reell tilgang til domstolene
1.2 Riktige avgjørelser til rett tid
1.3 Tjenester tilpasset brukernes behov
1.4 Utvikle og rekruttere medarbeidere og ledere med kompetanse for fremtiden
1.5 Ivareta den samiske dimensjonen

Alle innbyggere skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter uavhengig av ferdigheter, økonomi og bosted. Rettssaker skal avgjøres raskt med høy kvalitet og klart språk. Domstolene skal være åpne og trygge. Organisering av domstolens tjenester skal tilpasses brukernes behov. Kompetente medarbeidere skal sørge for kontinuerlig utvikling av domstolene. Kompetansetiltak for medarbeidere i domstolene skal prioriteres. Domstolene skal ivareta hensynet til samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Til toppen