Styrket uavhengighet

Til startsiden

4.1 Styrke og synliggjøre domstolenes uavhengighet
4.2 Styrke domstolenes posisjon i budsjettprosessen
4.3 Trygghet for dommere og andre medarbeidere

Domstolers og dommeres uavhengighet bør være bedre sikret i Grunnlov og lov. Den tredje statsmakt må ha en mer uavhengig stilling i regjeringens og Stortingets budsjettprosess. Prosessen for fastsettelse av lønn for dommere bør lovfestes.
Det skal etableres tilfredsstillende fysisk sikkerhet på arbeidsstedet og innføres en erstatningsordning for domstolens medarbeidere ved alvorlige sikkerhetshendelser.
Til toppen