Bistandsadvokater

Bistandsadvokatene skal følge forhandlingene i den salen klientene deres sitter. Dette gjelder normalt også hvis klienten har plass i hovedforhandlingssalen.

Bistandsadvokatene vil etablere en samarbeidsordning, slik at det er et tilstrekkelig antall bistandsadvokater tilstede ved den enkelte domstol. 

De koordinerende bistandsadvokatene vil være til stede på aktørplass i hovedforhandlingssalen i Oslo tinghus, og har påtatt seg å sende referat til alle bistandsadvokatene etter hver rettsdag.

Les mer om bistandsadvokatenes rolle i forbindelse med:
- Akkrediteringen
- Vitnene

Lenke til brev og beslutninger angående bistandsadvokatenes arbeid

Til toppen