Akkreditering


Registrering av de som skal følge saken

Det er bistandsadvokatene som har ansvar for å registrere hvem som skal ha adgang til overføringsdomstolene.

Akkrediteringsskjemaet.

Rettssaken om hendelsene 22. juli overføres til 17 tingretter. Disse overføringene kan følges av pårørende og etterlatte, samt deres bistandsadvokater.

Vi ønsker også å gi gruppen som følger av straffeprosesslovens paragraf 93 f tilgang til å overvære saken. Det vil i tillegg til fornærmede med bistandsadvokater og etterlatte (avdødes ektefelle, samboer, barn og foreldre) være avdødes søsken og avdødes steforeldre.

Adgangsbevis
Det er nødvendig med adgangsbevis for å overvære saken både i Oslo tingrett og i de 17 overføringsdomstolene. Dette gjelder både bistandsadvokat, klient og ledsagere.
Rettssaken er så omfattende og berører så mange personer at det er utviklet et nettbasert system for å håndtere det store antallet som skal overvære rettssaken. Alle som skal følge rettssaken, enten i Oslo tingrett eller i en av de 17 overføringsdomstolene, vil måtte ha et adgangsbevis. Dette adgangsbeviset må vises frem for å få tilgang til rettslokalet både i Oslo tinghus og domstolene ellers i landet.

Det er bistandsadvokatenes ansvar å registrere informasjon om sine klienter.

Dette er informasjonen bistandsadvokatene skal sende inn for de som skal ha adgang:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsdato
  • E-post
  • Mobil
  • Rolle: Om vedkommende er fornærmet eller etterlatt i saken, verge osv, eller om man har en profesjonell rolle: bistandsadvokat.
  • Om klienten er rammet av hendelsene på Utøya eller i Regjeringskvartalet.
  • Domstol: Hvor vedkommende har fått tilbud om å følge rettssaken.

Bilde
Adgangsbevisene til andre enn “ledsagere” skal ha bilde. Bildene må være tatt i front og skal kun vise ansiktet. Bakgrunnen bør være ensfarget og uten refleksjon. Bildet bør være av god kvalitet og helst tatt i dagslys. Bildet må tas uten bruk av hodeplagg og solbriller.

Bildet lastes opp av bistandsadvokaten i systemet.

Ukentlig påmelding
I tillegg til adgangsbeviset er det nødvendig med en ukentlig påmelding i Oslo. Om det blir en løsning med ukentlig påmelding i overføringsdomstolene, er noe vi vil komme tilbake til.

Oslo tingrett legger opp til at bistandsadvokatene skal følge saken der klienten er. Vi har oppfordret til et samarbeid mellom de bistandsadvokatene som har klienter i samme regionale domstol.

De koordinerende bistandsadvokatene vil være tilstede i hovedforhandlingssalen. Disse vil utarbeide og distribuere referat til alle bistandsadvokatene daglig, slik at disse kan informere sine klienter selv om de ikke selv har vært tilstede.

Spørsmål underveis
Bistandsadvokatenes rett til å stille spørsmål til andre enn egen klient vil praktisk gjennomføres ved at spørsmål stilles gjennom de koordinerende bistandsadvokatene.

Til toppen