Behandling av Utøya

Oslo tingrett arbeider for at etterlatte som ønsker det vil få anledning til å være til stede i hovedforhandlingssalen den dagen obduksjonsrapporten til deres nærstående behandles.

Tingretten håper også på å kunne legge til rette for at etterlatte som ønsker det skal få anledning tilå følge saken en gang til i hovedforhandlingssalen i Oslo.

Oslo tingrett ber om at bistandsadvokatene henter inn opplysninger om de etterlatte som ønsker å være til stede i hovedforhandlingssalen. Les mer her.

Vi gjør oppmerksom på at det første rettsdag 16.april, og de påfølgende dagene vil være et betydelig antall pressefolk til stede i Oslo tinghus. Erfaringene fra fengslingsmøtene viser at det store oppbudet av presse oppleves svært voldsomt for de berørte som er i rettssalen og tinghuset.

Til toppen