Ny fremdriftsplan og tilstedeværelse i rettssalen

Det er endringer i fremdriftsplanen i 22. juli-saken. Se den nye fremdriftsplanen her.

Det fremgår av denne at en del vitner fra Utøya vil forklare seg tidligere enn først planlagt. Dette skjer dels ved at det blir vitneførsel etter lunsj onsdag 9., torsdag 10. og fredag 11. mai. Videre ved at det fra 14. mai og fremover vil komme flere vitner hver dag enn det som tidligere var planlagt. Det betyr at vitneførselen fra fornærmede som var på Utøya vil bli avsluttet fredag 25. mai med et vitne som forklarer seg kl. 09.00. Øvrig vitneførsel denne dagen gjelder pågripelsen. Dette er gjort fordi man ser at bevisførselen går raskere en tidligere antatt, og det er ønskelig med flere rettsdager for å behandle bevisførselen som gjelder rettspsykiatri.

Oslo tingrett er klar over at mange etterlatte og fornærmede har ønsket å komme til Oslo for å være tilstede i hovedforhandlingssalen en bestemt dag fordi vitneførselen denne dagen angår dem spesielt. Vi har dessverre ikke mulighet for å la den enkelte bytte dagene de har ønsket å være til stede selv om det har blitt endringer i bevisoppgaven.

Vi vil imidlertid åpne for at etterlatte som har fått bekreftet at de har plass i hovedforhandlingssalen  25., 29., 30., 31. mai og 1. juni så langt de ønsker det og dette er mulig,  i stedet får være til stede en annen dag i uke 21 (Den 21. til 24. mai). Dette gjelder de som sendte inn ønske om dette før påske og som har fått bekreftet at de har fått plass.

Bistandsadvokater som har klienter som dette gjelder vil motta en mail om dette med en svarfrist.

Til orientering er det ingen ledige plasser hovedforhandlingssalen inneværende uke. Dette er fordi etterlatte er til stede ved gjennomgangen av obduksjonsrapporter til sine nærstående.

 

Til toppen