Om vitner

Klienter som skal vitne

Oslo Tingrett ønsker i samarbeid med Oslo politidistrikt å legge best mulig til rette for fornærmede som skal vitne i saken.

Hvilken dag din klient skal vitne vil bli avklart når bevisoppgaven foreligger medio/ultimo mars.

Oslo tingrett legger til grunn at fornærmede som skal vitne, møter med sin bistandsadvokat. Når vedkommende forklarer seg, tar bistandsadvokaten plass på aktørplass i hovedforhandlingssalen. Vi vil i tillegg legge til rette for at din klient kan ta med seg en eller  flere støttepersoner som får plass i hovedforhandlingssalen denne dagen.

Fornærmede som skal forklare seg som vitner, har i utgangspunktet rett til å følge forhandlingene før de avgir forklaring. Vi regner med at enkelte vil komme til Oslo tinghus om morgenen den dagen de skal forklare seg sammen med sin bistandsadvokat, og en eller flere støttepersoner. Vedkommende følger forhandlingen før de avgir forklaring, og tar plass igjen som tilhører når de har forklart seg.

Andre fornærmede som skal vitne vil ha behov for ulike former for skjerming før de skal forklare seg. Det kan for eksempel være ønskelig at noen møter dem utenfor tinghuset og følger dem gjennom sikkerhetskontrollen til et vitnerom hvor de kan vente til de skal forklare seg. Etter at de har forklart seg kan de bli fulgt ut av tinghuset.

For å kunne legge til rette for din klient på best mulig måte, er det viktig at vi får svar på følgende spørsmål innen torsdag 15.03 kl 12:

-          Ønsker din klient å være til stede hele den dagen han/hun skal avgi forklaring, eller ønsker han/hun å være til stede bare under forklaringen?

-          Ønsker din klient å ha med seg en eller flere støttepersoner? Hva er deres navn og forhold til klienten?

-          Behøver din klient individuell tilrettelegging grunnet funksjonshemming i forbindelse med ankomsten til tinghuset og under vitneforklaringen?

-          Trenger din klient tolk i forbindelse med vitneforklaringen, og i så fall på hvilket språk?

-          Ønsker din klient bistand til å komme seg inn på tinghuset, å benytte seg av vitnerommet eller annen form for bistand?

 Hvis bistandsadvokatene har spørsmål, er det mulig å kontakte Ørjan Bergan på telefon: 22 03 56 10

Før påske vil bistandsadvokatene få oversendt navn på kontaktpersoner i Oslo tingrett og Oslo politidistrikt som vil ha et særlig ansvar for vitner.

Til toppen