Behandling av Regjeringskvartalet

Oslo tingrett vil legge til rette for at de etterlatte og fornærmede etter bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet kan følge den delen av rettssaken som gjelder regjeringskvartalet i Oslo.

Ifølge bevisoppgaven fra Oslo statsadvokatembeter vil Regjeringskvartalet bli behandlet 24, 25, 26, 27. og 30. april. Vi regner derfor med at etterlatte og fornærmede fra Regjeringskvartalet vil følge rettssaken i Oslo disse dagene. Dette kan skje i hovedforhandlingssalen eller i tilstøtende saler i Oslo tinghus. 

Les mer her.

 

Til toppen