Rettsavgjørelser / Court decisions 2011

 

Avgjørelse om tvangsinnleggelse (10.02.2012)

Kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (06.02.2012)

Kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (14.11.2011)  

Borgartings kjennelse om åpne dører (10.11.2011)

Borgartings kjennelse om videolink i fengslingsmøte (09.11.2011)

Kjennelse om åpne dører til fengslingsmøtet 14. november (08.11.2011)

Beslutning om fjernmøte/videolink i fengslingsmøte (04.11.2011)

Beslutning om utsetting av sakkyndiges frist (19.10.2011)

Kjennelse om habiliteten til sakkyndig (30.09.2011)

Kjennelse vedr. innsyn for de oppnevnte bistandsadvokatene (27.09.2011)

Kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (19.9.2011)

Borgartings kjennelse om lukkede dører (15.9.2011)

Kjennelse om lukkede dører (12.9.2011)

Kjennelse om fortsatt isolasjon (19.8.2011)

Kjennelse om forhåndslukking av dørene (17.8.2011)

Beslutning vedr. bekledning i retten (17.8.2011)

Beslutning vedr. fornærmedes adgang til rettsmøtet fredag (17.8.2011)

Kjennelse om varetektsfengsling (25. juli 2011)

Kjennelse om forhåndslukking av dørene (25. juli 2011)

Oppnevning av medforsvarer, advokatfullmektig Odd Ivar Grøn

Borgartings ankebehandling vedr. fornærmedes adgang til rettsmøte

Høyesteretts avgjørelse av spørsmål om Borgarting lagmannsretts habilitet i 22. juli-saken


Court decisions:

Ruling regarding extension in custody (06.02.2012)

Ruling regarding extension in custody (14.11.2011)

Ruling regarding extension in custody (19.9.2011)

Ruling regarding extension of the solitary confinment (19.8.2011)

Ruling regarding clothing in court  (English translation)

Ruling regarding closed doors (English translation)

 

Til toppen