Fornærmede / Etterlatte


I Oslo tingrett kan en del etterlatte, fornærmede som skal vitne og bistandsadvokater følge saken i hovedforhandlingssalen. Det vil bli overført lyd og bilde til tilstøtende rettssaler i samme etasje. 

Oslo kommune stiller med beredskapsteam som vil sørge for helsemessig og psykososial beredskap. Disse sørger for tilgjengelige skjermingsrom for berørte som måtte trenge det. Beredskapsteamene er forberedt på samarbeid med Oslo legevakt ved behov for omfattende tiltak, og behov for legehjelp.    


Fornærmede kalles den som har vært utsatt for en straffbar handling. Betegnelsen brukes fra saken kommer inn hos politiet, og videre gjennom hele rettsprosessen. Fornærmede har status som vitne hvis man skal forklare seg under saken.  

Etterlatte er ektefelle eller samboer, barn og foreldre til den som er død som følge av en straffbar handling. Etterlatte som skal forklare seg under en rettssak, har status som vitne i saken.

Bistandsadvokaten skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og domstolens behandling. Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.  Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte, samt informere fornærmede og etterlatte om rettsprosessen og rettsmøtene.

 

 

 

Til toppen