Informasjon om domsavsigelse i 22. juli-saken


Dom i saken vil bli avsagt 24. august 2012. Domsavsigelsen skal finne sted i sal 250 i Oslo tinghus og blir overført til overføringssaler i Oslo tinghus. Tingrettene i Bergen, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Ringerike og Kristiansand vil også overføre domsavsigelsen. Les mer her.

De som ønsker å følge domsavsigelsen i Oslo tinghus hadde frist til å melde seg på innen 15 august.

Domsavsigelsen blir direkteoverført på TV. Les mer om hvordan domsavsigelsen foregår.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser i sal 250 der dommen blir lest opp, og at de fleste må påregne å følge saken i en sal med overføring av lyd og bilde. Etterlatte vil bli prioritert til sal 250.

Domsavsigelsen starter kl 10.00, og den vil vare i ca 5-6 timer, inkludert pauser. Kafeen i 2. etasje i tinghuset vil være åpen fra morgenen. 

De samme adgangskortene som under hovedforhandlingen skal brukes under domsavsigelsen i Oslo tinghus.  

Reiseutgifter– fornærmede/etterlatte:

Retten kan ikke dekke fornærmede/etterlattes eventuelle utgifter i anledning domsavsigelsen. Retten har vurdert om det er adgang til å gi  fornærmede/etterlatte godtgjørelse for reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, men har kommet til av vitnegodtgjørelsesloven ikke omfatter domsavsigelsen. Det vises til at lovens § 1 annet ledd er uttrykkelig begrenset til hovedforhandlingen.  I forarbeidene (Ot.prp. nr 11 (2007-08) pkt 12.6), der retten til godtgjøring ble utvidet, ble domsavsigelsen ikke omhandlet. Spørsmålet er ikke tidligere løst i rettspraksis.

Ordningen med å benytte domstolens reisebyrå for å bestille reise og hotell til rettsstedet gjelder derfor ikke lenger.

Salær og reiseutgifter– bistandsadvokater

Vi minner om tidligere e-post om avregningen i anledning domsavsigelsen: Arbeidet kan avregnes før domsavsigelsen. Da føres etterarbeidet som en form for stykkpris: Det gis tre timers arbeid med domsavsigelsen (fellestimer for alle klienter), i tillegg til 2 timer etterarbeid pr. klient. Dersom man kun har 1 klient, gis allikevel til sammen 7 timers etterarbeid.

Retten dekker bistandsadvokatens reiseutgifter ihht statens reiseregulativ for dem som følger domsavsigelsen i Oslo/en overføringsdomstol. Det antas ikke å være nødvendig med overnatting. Ordningen med å benytte domstolens reisebyrå for å bestille reise gjelder ikke.

Til toppen