Skole og utdanning

 

Informasjon til elever og privatister
Har du som er elev eller privatist spørsmål om reglene for fravær, eksamen og vitnemål i forbindelse med rettssaken? Utdanningsdirektoratet har laget en nyttig oversikt.
Les mer.
 

Brev fra kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har skrevet et brev til berørte elever.om hvilke muligheter som finnes rundt fravær, karakterer, eksamen og opptak til høyere utdanning. Les mer.

 

 

Høyskoler og universiteter
Studenter ved høyskoler eller universiteter som har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen (ekstra tid eller utsatt eksamen), må ta kontakt med studieveileder/studieadministrasjon/servicetorg eller lignende ved egen institusjon for å få konkret informasjon om hva som er mulig i henhold til det lokale regelverket.

 

 

 

Lånekassen
Lånekassen har ordninger for omgjøring av lån til stipend ved sykdom. Høsten 2011 ble det i tillegg til den ordinære sykestipendordningen som gjelder elever og studenter som er helt studieuføre, vedtatt en midlertidig ordning med omgjøring av lån til stipend for elever og studenter som er delvis studieuføre (minst 50 prosent).
Reglene for omgjøring av lån til stipend under sykdom finnes
her.
Nærmere orientering om sykestipend finnes
her.

   
   

 

 

Til toppen