Oppførsel i retten

Arbeidet i retten er alvorlig og krevende. Det skal være en rolig og respektfull ramme rundt rettsmøtene. Det gjelder også om du følger rettsmøtet fra en overføringssal.

Rettens leder har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler, som de profesjonelle aktører er vel kjent med. Alle har plikt til å følge anvisningene fra rettens leder.

Fagdommerne og advokater bærer sort kappe. Andre aktører har vanlige klær.

Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.

Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten.

Forhandlingene i retten må ikke forstyrres.

Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.

Mobiltelefoner og andre mulige støykilder skal være avslått.

I straffesaker er det i utgangspunktet forbud mot fotografering. Du kan altså ikke ta bilder eller filme med mobiltelefon eller lignende. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av skjermen i overføringssalen.

Det er ikke tillatt å snakke høyt, drikke brus eller spise mens retten er satt.

Det vil bli en lunsjpause på ca en time rundt kl. 1200. I tillegg kan det tas pauser underveis.

Du bør unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.

Følg for øvrig beskjedene fra rettens leder (dommeren) og rettsbetjenten.

 

Til toppen