Oppførsel i retten

Arbeidet i retten er alvorlig og krevende. Det skal være en rolig og respektfull ramme rundt rettsmøtene. Det gjelder også om du følger rettsmøtet fra en overføringssal.

Rettens leder har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler, som de profesjonelle aktører er vel kjent med. Alle har plikt til å følge anvisningene fra rettens leder.

Fagdommerne og advokater bærer sort kappe. Andre aktører har vanlige klær.

Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.

Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten.

Forhandlingene i retten må ikke forstyrres.

Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.

Mobiltelefoner og andre mulige støykilder skal være avslått.

I straffesaker er det i utgangspunktet forbud mot fotografering. Du kan altså ikke ta bilder eller filme med mobiltelefon eller lignende. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av skjermen i overføringssalen.

Det er ikke tillatt å snakke høyt, drikke brus eller spise mens retten er satt.

Det vil bli en lunsjpause på ca en time rundt kl. 1200. I tillegg kan det tas pauser underveis.

Du bør unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.

Følg for øvrig beskjedene fra rettens leder (dommeren) og rettsbetjenten.