Slik er rettssalen

200 personer følger rettssaken i sal 250 i Oslo tinghus.

Det er en helt ny rettssal som skal brukes under 22.juli-saken. Salen er 250 kvm stor og den har plass til 200 personer.

På bildet ser vi dommernes bord rett frem. Her sitter tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen og tingrettsdommer Arne Lyng sammen med de tre meddommerne, Ernst Henning Eielsen, Diana Patricia Fynbo og Anne Elisabeth Wisløff.

På bordet foran dommerne har de rettsoppnevnte sakkyndige plass. Spesialist i psykiatri Torgeir Husby, spesialist i psykiatri Synne Sørheim, spesialist i psykiatri Agnar Aspaas og spesialist i psykiatri Terje Tørrisen er oppnevnt som sakkyndige.

På venstre side sitter aktoratet og de koordinerende bistandsadvokatene. På det fremste bordet sitter statsadvokat Inga Bejer Engh og statsadvokat Svein Holden. Bordet bak tilhører bistandsadvokatene. Det er tre koordinerende bistandsadvokater: Advokat Mette Yvonne Larsen, advokat Frode Elgesem og advokat Siv Hallgren. Under fornærmedes vitneforklaringer tar også hennes/hans bistandsadvokat plass ved dette bordet.  

På bordet til høyre på bildet sitter den tiltalte sammen med sine forsvarere. Han har fire forsvarere: Advokat Geir Lippestad, advokat Vibeke Hein Bæra, advokat Tord Jordet og advokatfullmektig Odd Ivar Grøn. På bordet bak sitter det politivakter.

Vitneboksen er plassert midt imot dommerbordet.

På tilhørerplassene sitter etterlatte, fornærmede som har vitnet, følgepersoner for vitner og presse.

Se kart over rettssalen her.

Les mer om de forskjellige aktørenes rolle her.

Les mer om rettssakens gang her.

Til toppen