Tidsplan

Dette er hovedtrekkene i påtalemyndighetens bevisoppgave. Det er lagt inn rettsfrie dager mandag 30. april, onsdag 2. mai, fredag 18. mai, torsdag 7. juni, tirsdag 19. juni og onsdag 20. juni.

Bevistema:

Varighet:

Antall vitner:

1) Tiltaltes forklaring

16 - 23. april  

 

2) Om bombe og åsted, Oslo

24. april

 

4 vitner om observasjon av varebilen, om bomben, bilder fra åstedet og om situasjonen etter bomben.

3) De avdøde, Oslo

 

24. og 25. april

 

Kriminaltekniker + obdusent

1) Tiltaltes forklaring 25. april Spørsmål til den tiltalte fortsetter fra mandag 23. april.

4) Fornærmede, Oslo

25. – 27. april

 

9 navngitte i tiltalen + 6 øvrige

5) Om konsekvensene for berørte departementer

3. mai

 

1 vitne

6) Ankomst Utøya

3. mai

 

2 vitner om kontakten med tiltalte på landsiden og om båtturen til Utøya.

7) Om våpen og åsted, Utøya

3. mai

 

3 vitner om våpen og kriminaltekniske undersøkelser fra Utøya.

8) De avdøde, Utøya

4. – 11. mai

 

Kriminaltekniker + obdusent

9) Fornærmede, Utøya

9. - 11.mai (etter lunsj)

14. – 25. mai  

46 vitner

10) Pågripelsen

25. mai

 

4 vitner fra politiet og 1 vitne fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

11) Om kontakt med Breivik

29.mai

 

5 vitner

12) Fra etterforskningen

30. mai  og 31. mai

 

8 vitner om etterforskningens mandat, politiets analysearbeid, Breiviks kompendium, Breiviks anskaffelser, Breiviks økonomi og Knights Templar.

13) Høyreekstrem ideologi og nettdebatt

31. mai 

3 vitner. Kan bli innkalt et fjerde vitne også.

14) Vitner fra forsvarer

1. - 6. juni

 

22 vitner

15) Rettspsykiatri

 

8. - 18. juni

 

 18 vitner

 16) Bevisførsel fra bistandsadvokater 18. juni  3 vitner
17) Prosedyrer 21. juni  og 22. juni  
     

Se fremdriftsplanen fra statsadvokatene her.

Dom i saken vil bli avsagt 24. august klokken 10.00. 

Til toppen