Vitne i retten

omstolene treffer avgjørelser bare på bakgrunn av det som kommer fram i retten. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne får høre vitneforklaringen selv om man tidligere ha forklart seg for politiet. Ved å vitne kan du bidra til at domstolen treffer en riktig avgjørelse. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

Lenke til brosjyren Vitne i en straffesak.

Se også spørsmål og svar for unge vitner.   

Til toppen