Dekning av utgifter

Vitner får dekket utgifter til reise og opphold under 22. juli-rettssaken. Også tapt arbeidsfortjeneste kan bli dekket.

Vitner under 18 år og vitner som har behov for ledsager på grunn av sykdom, skade eller andre særlige grunner, får dekket ledsagers utgifter.  


Bestilling av reise med fly / intercity-tog og hotell

• Du trenger ikke å forhåndsbetale for reise eller hotell hvis du bestiller direkte hos domstolens reisebyrå Via travel i Trondheim.

• All overnatting på hotell bestilles med halvpensjon. Det vil si frokost, middag og et lunsjtillegg, der du selv smører lunsj. Du trenger dermed ikke å legge ut for diettpenger. Det gis ikke diettpenger etter statens reiseregulativ i tillegg.  

• Bestillingen skjer på eget reisebestillingsskjema (se under), som sendes med e-post til domstol@viatravel.no (eller telefaks 73 48 98 01). Skjemaet skal altså ikke sendes Oslo tingrett.

• Hvis du følger rettssaken i flere etapper, bruker du ett skjema for hver reise.


Dekning av andre utgifter

• Det er bare fly og intercitytog som omfattes av bestiller-ordningen over. Har du andre reiseutgifter til buss, lokaltog, egen bil eller annet, må du selv legge ut, og deretter søke refusjon. Du må da legge ved billett, kvittering el.

• Taxi dekkes bare hvis annen transport ikke er tilgjengelig, eller hvis helsemessige grunner gjør det nødvendig.

• Hvis du ikke bor på hotell med halvpensjon, kan du kreve diett etter statens satser ihht statens reiseregulativ. Regulativet kan leses på www.regjeringen.no (søk: Særavtale for reiser innenlands på statens regning)

• For å få tilbakebetalt utgiftene, må du bruke Skjema for dekning av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Det er viktig at alle feltene fylles ut, også ID-nummeret på adgangskortet, hvis du har mottatt det.

• Du må samle opp alle utgifter på ett skjema og sende det inn når rettssaken over, eller når du ikke lenger skal følge saken. Dette skjemaet sendes til Oslo tingrett, postboks 8023 Dep, 0030 Oslo


Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

• Retten dekker dokumentert tapt arbeidsfortjeneste for den tiden du er til stede under rettssaken, når dekningen finnes rimelig.

• Retten legger til grunn at etterlatte og fornærmede som har tilknytning til Utøya ikke har behov for å følge den delen av saken som gjelder bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet og vise verca. Utgiftsdekningen vil i utgangspunktet begrenses tilsvarende.

• Vi oppfordrer de som trekkes i lønn, til å be arbeidsgiver forskuttere lønnen, slik at arbeidsgiver krever tapet dekket av Oslo tingrett. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har opplyst at de vil sende brev til samtlige departementer om at en slik ordning er ønskelig for statsansatte.

• Kravet fremsettes etter hovedforhandlingen eller etter at man er ferdig med å følge saken. Unntaksvis kan man sende ett krav i løpet av hovedforhandlingen, dersom økonomiske grunner gjør det strengt nødvendig.

• Utgiftene kreves refundert ved bruk av Skjema for dekning av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Det er viktig at alle feltene fylles ut, også ID-nummeret på adgangskortet, hvis du har mottatt det. Du bør samle alle krav på ett skjema, og sende det inn når rettssaken er over, eller når du ikke lenger skal følge saken. Kravet sendes Oslo tingrett, postboks 8023 Dep, 0030 Oslo

 

Reisebestillingsskjema for vitner.

Reisebestillingsskjema for tilhørere.

Skjema for dekning av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen