Praktiske opplysninger

Til fornærmede som skal vitne

Oslo tingrett ønsker å legge best mulig til rette for deg som skal vitne i saken.

Møter med bistandsadvokat
Oslo tingrett legger til grunn at du som vitne møter med din bistandsadvokat. Når du forklarer deg, tar bistandsadvokaten plass på aktørplass i hovedforhandlingssalen. I tillegg legges det til rette for at vitnet kan ta med seg en eller flere støttepersoner som får plass i hovedforhandlingssalen denne dagen.

Rett til å følge forhandlingene
Fornærmede som skal forklare seg som vitner, har i utgangspunktet rett til å følge forhandlingene før de avgir forklaring. Du kan komme til Oslo tinghus på morgenen den dagen du skal forklare deg sammen med bistandsadvokat og eventuelle støttepersoner. Du følger forhandlingen fra tilhørerplass frem til du skal forklare deg. Etter å ha avgitt forklaring, tar du igjen plass på tilhørerbenken.

Skjerming og tilrettelegging
Du kan be om at tiltalte forlater salen når du skal forklare deg. Noen bistandsadvokater har varslet om at slik begjæring vil bli fremmet. Begjæringene vil bli fremmet i retten like før du skal forklare deg. Deretter får forsvarer og aktor lov til å kommentere begjæringen før en samlet rett tar beslutningen. Den vil bli lest opp i retten.

Hvis du som vitne ønsker skjerming før du skal forklare deg, kan du få dette. Du kan bli møtt utenfor tinghuset og fulgt gjennom sikkerhetskontrollen til et vitnerom hvor du kan vente til du skal forklare deg. Etter at du har forklart deg kan du bli fulgt ut av tinghuset.

Bistandsadvokaten har ansvar for å melde fra til Oslo tingrett om du ønsker å følge forhandlingen hele den dagen du skal vitne, hvilke støttepersoner du har med deg og om du ønsker å benytte vitnerommet.

Fjernavhør
Du kan be om å få vitne etter reglene om fjernavhør. Det må du ta opp med statsadvokatene på forhånd, gjennom din bistandsadvokat. Det er dommerne som avgjør dette.

Til toppen