Unge vitner

Ofte stilte spørsmål fra unge vitner:

 

Spørsmål

Svar 

Hva skal jeg ha på meg?

Du kan ha på deg de klærne du selv ønsker. Det er viktig at du selv føler deg komfortabel med de klærne du går i.

Drikkeflaske eller brusflaske skal man ikke ta med seg.

Hvor henvender jeg meg når jeg kommer til domstolen?

Det er informasjonsdesker flere steder i tinghuset. Bistandsadvokaten din vil sannsynligvis møte deg.   

Må jeg se gjerningsmannen igjen?

Gjerningsmannen har en rett til å høre på alle vitnene, sånn at han selv får mulighet til å kommentere det som blir sagt.

Kan jeg risikere å møte tiltaltes vitner i domstolen?

Ja, men det er liten sannsynlighet for dette, siden aktoratets og forsvarets vitner antakelig blir ført på ulike dager.

 

   

Kan jeg be om at tiltalte går ut når jeg skal snakke?

Det vanlige er at tiltalte skal ha mulighet til å se på vitnet under forklaringen. Hvis du ønsker at tiltalte skal forlate rettssalen mens du forklarer deg, må du spørre aktor om det helst noen dager før rettssaken.

Kan tiltalte stille meg spørsmål?

Nei, ikke direkte.

Hvis tiltalte har spørsmål til deg, må tiltalte be forsvarer om å stille spørsmålet for han.

Hva om tiltalte stirrer sånn på meg slik at jeg ikke klarer å svare på spørsmålene jeg blir stilt?

Det er viktig å vite at de fleste vitnene klarer fint å svare på spørsmålene som blir stilt. For å unngå å bli forstyrret av alle som sitter i rettssalen, kan det være lurt å huske at uansett hvem som stiller spørsmål til deg, skal du svare til dommerne som sitter rett foran deg. Du trenger altså ikke å se på tiltalte, selv om det er forsvarer som stiller deg spørsmål.

Hvis du likevel får problemer med å svare, er det greit å si til dommeren at du ikke får til å svare på spørsmålene fordi du føler tiltalte stirrer sånn på deg. Dommeren har ansvar for å legge det til rette slik at du får til å svare. Ofte kan det å si fra være nok til at du får til å svare også.

En annen løsning er å be om en pause. I pausen kan du be aktor om å hjelpe deg.

 

Må jeg møte i retten eller kan jeg vitne på telefon?

De fleste vitnene må møte i retten. Hvis du bor på samme sted som rettssaken går, må du møte personlig i retten.

Hvis du har mange timers reisevei til tinghuset, kan du før rettssaken spørre aktor om du kan forklare deg på telefon eller videolink fra stedet du bor.

Hvem sitter og hører på i retten?

I denne saken er det ca 200 tilhørere. Over halvparten vil være direkte berørte av saken. Resten er journalister fra mange ulike land.

 

 

Må foreldrene mine være til stede?

Nei.

Hvis du er under 18 år, har foreldrene dine rett til å være til stede. Det betyr at du ikke kan nekte dem å være med.

Må jeg oppgi navn og adresse i retten?

Det vanlige er at dommeren spør deg om navnet ditt, adressen din og fødselsdato, fordi hun skal skrive det inn i rettsboka. Hvis du ikke ønsker å si adressen din slik at tiltalte hører det, må du snakke med aktor før rettssaken slik at hun får gitt dommeren beskjed om det.

Må man ”sverge på bibelen” før man forklarer seg?

 

Nei.

Før man forklarer seg avgir man en forsikring. Man blir bedt om å reise seg. Dommeren spør:

«Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?»

Vitne blir bedt om å svare: (og dette trenger du ikke å pugge)

«Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.»

Hva om jeg begynner å gråte?

Mange er veldig bekymret for hvordan de skal takle det å vitne. Så å si alle klarer likevel å svare godt på spørsmålene.

Hvis du likevel begynner å gråte, bruker dommeren ofte å spørre om du vil ha en kort pause. Du kan også be om en pause.

Kan jeg nekte å vitne?

Ingen kan nekte å møte opp i retten. De fleste har også plikt til å forklare seg. Er du i familie med tiltalte, kan det hende at du likevel ikke har plikt til å svare. Hvis du er usikker på om du har forklaringsplikt, ta kontakt med aktor i forkant.

Hva om jeg kjenner meg så dårlig akkurat den morgenen sånn at jeg ikke klarer å møte opp?

Hvis du blir dårlig først samme dag som du skal forklare deg, må du straks ringe aktor eller retten for å få avklart hva du skal gjøre. Som regel må du skaffe legeattest som bekrefter at du er syk. Husk at det ikke er legen som bestemmer om du er for syk. Det er dommeren som bestemmer.

Er det lov og be om pauser?

Ja. 

Kan jeg ta med meg en drikke inn?

Nei.

Ofte står det et vannglass på vitnebordet du kan drikke av. Hvis det ikke er noe drikke der, kan du be om få ett glass vann.

Hva om jeg får jernteppe?

Det er svært sjelden at vitner får jernteppe. Spørsmålene blir gjerne stilt så konkret at vitnet lett klarer å svare. Hvis du likevel får jernteppe, vil den som stiller spørsmål til deg hjelpe deg ved å omformulere spørsmålet. Noen ganger  tar man også en pause slik at vitnet får tenkt seg om.

Hvor detaljert kommer jeg til å bli spurt? Må jeg huske datoer? Kan jeg ta med meg en huskelapp med stikkord? 

Det varierer veldig hvor detaljert man blir spurt. Hvis du har vært vitne til en forbrytelse, må du regne med å få spørsmål om detaljer. Dato og tid er ofte viktig. Det er lov å ha med seg en huskelapp hvor du har skrevet ned stikkord om dato og tid. Det er ikke lov å skrive ned alt det du skal forklare deg. 

De fleste vitner har forklart seg for politiet. Hvis du husket mer da du forklartre deg for politiet, kan deler av politiforklaringen bli lest opp.  

Hvor lenge varer et vitneavhør?

Fra fem minutter til noen sjelden gang flere timer. Du kan spørre aktor om hvor lang tid han tror forklaringen vil ta.

Hvor mye må jeg si?

Alt.

I retten skal du svare så oppriktigt som mulig. Du kan ikke vite hva som vil være viktig for retten. Hvis dommeren mener du blir for omstendelig, vil han forklare deg hvor detaljerte svar han ønsker fra deg.  

Kan jeg ta med meg noen som støtte inn i rettsalen?

Ja. Det legges opp til at støttepersoner får adgang til salen den dagen du skal vitne. Snakk med bistandsadvokaten din om dette.

Hvordan ser rettsalen ut? Kan jeg få se rettsalen før jeg skal i retten?

Rettssalen er kanskje Norges største rettssal med plass til 200 tilhørere.

Hvis du vil se rettssalen før du går i retten, kan du ta kontakt med domstolen og avtale tid for omvisning.

Hvor sitter ulike aktører og en selv?

 

Bordene i en rettssal er stilt opp i hesteskoform. Dommerne sitter i enden. Aktor sitter til venstre, og forsvarer og tiltalte til høyre. Vitne har plass i midten, gjerne litt trukket tilbake i forhold til aktor- og forsvarerbordet.

Hvor mange dommere er det?

 

I denne saken er det fem dommere - to juridiske dommere og tre meddomere.

Hva blir jeg spurt om?

Alle spørsmål skal være om den konkrete saken du forklarer deg om. Hvis du får spørsmål du er usikker på om du har plikt til å svare på, kan du spørre om du må svare.

Hvem starter med å stille spørsmål?

Den som har bedt deg om å stille som vitne, starter også å stille spørsmål.

Hvis du ikke har vært i kontakt med forsvarer, er det ganske sikkert aktor som starter med å stille spørsmål.

Aktor, forsvarer, alle dommerne og eventuelt sakkyndige kan stille deg spørsmål.

 

 

Får jeg vanskelige spørsmål?

Spørsmålene skal være enkle å forstå. Hva som oppleves som vanskelig å svare på, vil variere fra person til person. Som vitne skal du tenke at du skal bare svare så oppriktig og godt som du kan. Mer kan ingen kreve av deg.

Hva om jeg kommer på noe i ettertid, etter at jeg har forlatt salen, som jeg tenker at jeg burde ha sagt?

Ta straks kontakt med aktor og fortell det du selv tenker du burde ha sagt. 

Kan jeg følge saken fra start til slutt? (Både før og etter jeg har vitnet)

Vitner kan ikke høre på saken før de selv har forklart seg for retten. Hvis du er fornærmet i saken, har du rett til å være med fra starten.

Bør jeg sitte og høre på tiltaltes forklaring?

Det må du føle på hva som er riktig for deg selv.

Må jeg sitte på samme venterom som tiltalte og hans forsvarer og evt hans vitner før jeg skal inn og vitne?

Det blir neppe aktuelt, siden vitnene forklarer seg på ulike tidspunkter.

Er det ofte forsinkelser?

Ja.

Det er sjelden forsinkelser over en time. Ved lengre forsinkelser bør aktor varsle vitnene.

Kan jeg få vite hvem andre det er som skal vitne?

Du kan spørre aktor om du får vite hvem som skal vitne. Det er kun hvis du er fornærmet at du har krav på å få vite hvem som skal vitne.

Min mor er også innkalt som vitne, kan hun sitte i salen og høre på meg når jeg skal vitne?

Hvis du er under 18 år, kan moren din sitte i salen å høre på din forklaring. Hvis du er over 18 år, kan ikke moren din høre på saken før hun selv har forklart seg. Det er mulig å spørre om moren din kan få forklare seg først.

 

 

Jeg har blant annet levert ifra meg dagboka mi med mine innerste tanker i til bistandsadvokaten. Vil utdrag fra denne boka bli vist i retten?

Hvis bistandsadvokaten ikke har levert boka til politiet, er det du selv som bestemmer om noe fra dagboka skal legges frem.

Blir det tatt opp på video?

Nei.

Noen sjeldne ganger blir forklaringen tatt opp. Men da vil du få vite det før du forklarer deg.

Kommer opptak på tv?

Nei. Det er ikke gitt tillatelse til å filme vitneforklaringer til fornærmede og etterlatte.

Når får man vite hva dommen ble?

Dommen vil sannsynligvis bli sendt direkte på TV.

 

  

Hva om jeg mottar trusler fra venner, familie av tiltalte i etterkant?

Det er veldig veldig sjelden at det oppstår noe i etterkant. Hvis det likevel skjer, må du ta kontakt med politiet.

Kan saken bli anket og må jeg da vitne på nytt?

Ja, både tiltalte og politiet kan anke dommen. Ankefristen er 2 uker.

Hvis det blir ankebehandling i lagmannsretten, må du vitne på nytt. Forklaringen din i tingretten blir ikke tatt opp.

Kan jeg skrive om hvordan det var å være vitne på facebook?

Du har rett til å fortelle hvem du vil om hvordan det var å være vitne. Men man bør tenke seg godt om før man skriver om slike opplevelser på facebook eller andre nettsteder. Det sikreste er å la være å skrive noe.

Hvem kan jeg ringe til hvis jeg har noen spørsmål?

Aktor og bistandsadvokaten din kan svare på de fleste spørsmålene som vitner har. Hvis du har spørsmål om hvordan rettsalen ser ut, kan du ringe domstolen. Dommeren kan ikke snakke med vitner på forhånd.

Hvorfor må jeg vitne, jeg har da avgitt forklaring tidligere?

Dommerne skal avgjøre saken etter det som blir lagt frem i retten. Verken dommeren, forsvarer eller tiltalte var tilstede da du forklarte deg for politiet.

Opplesing av politiforklaringen er heller ikke godt nok. Forsvarer må gis anledning til å stille deg spørsmål.

 

Til toppen