Vitneforklaringen

Personalia
Når du skal avgi forklaring blir du først spurt om navn, fødselsdato, bopel og yrke. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med tiltalte. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du opplyse om.

Forsikring
Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Forklaring
Du blir så bedt om å forklare i sammenheng det du vet om saken. Du kan godt be om at det blir stilt spørsmål hvis du synes det er lettere. Når du har forklart deg, vil som regel advokatene og deretter dommeren stille deg spørsmål. Hvis du er i tvil eller ikke husker det som skjedde, så si fra om det. Du kan bruke notater til støtte for hukommelsen, men selve forklaringen skal være muntlig.

Se også spørsmål og svar for unge vitner.

 

 

 

Til toppen