Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen.jpg

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene (totalt 47 domstoler per 2021) blant annet på områdene økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjon og IKT-systemer. DA har ca.135 ansatte og holder til i Trondheim.    

Åpningstider

Hverdager fra 15. september til 14. mai: 08.00.-15.45.

Hverdager fra 15. mai til 14. september: 08.00.-15.00.

Om Domstoladministrasjonen

Norges domstoler er samfunnets viktigste konfliktløser. Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av disse og skal bidra til at de er i best mulig stand til å møte sine utfordringer.

Det innebærer blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk rolle og en utviklingsrolle. DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon.

Ingen rolle i rettssaker

Domstolene er helt uavhengige i sin dømmende virksomhet. DA har derfor ingen myndighet i hver enkelt rettssak. Vi kan heller ikke kommentere eller gi råd i forestående, pågående eller avgjorte rettssaker. Vi kan heller ikke uttale oss om hvordan lovbestemmelser skal forstås.

Til toppen